Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

 

 • Studium podkladů, stanovení předmětu zakázky, určení zákonného postupu z hlediska zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění.
 • Sestavení časového plánu průběhu zadávacího řízení.
 • Vytvoření profilu zadavatele.
 • Návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií.
 • Vypracování zadávací dokumentace.
 • Zpracování dokumentů pro oznámení nebo výzvu veřejné zakázky včetně zveřejnění.
 • Distribuce zadávací dokumentace a komunikace s uchazeči.
 • Organizace sestavení hodnotících komisí a kontrola plnění zákonných požadavků.
 • Organizace činnosti hodnotících komisí při otvírání obálek i při hodnocení nabídek.
 • Doplnění hodnotící komise o odborníky se zkušenostmi v oblasti veřejných zakázek.
 • Vypracování a vedení všech dokumentů souvisejících s činností komisí.
 • Vypracování rozhodnutí o výběru vítězné nabídky.
 • Vypracování a zaslání oznámení uchazečům, kteří nebyli vybráni, resp. kteří byli vyloučeni, včetně zdůvodnění. Řešení námitek proti průběhu řízení.
 • Odborné zajištění námitkového řízení a rozhodnutí o výběru vítězné nabídky.
 • Zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení.
 • Vypracování zpráv zadavatele o průběhu zadání veřejné zakázky a ukončení zadávacího řízení.
 • Pomoc při přípravě smlouvy s vybranými uchazeči, popř. vypracování individuální SOD na dodavatele.
 • Příprava veškeré dokumentace výběrového řízení k archivaci.
 • Vypracování dokumentů vyžádaných orgány dohledu.