Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

 

PROJEKTY A STUDIE

 

  • Architektonické, zastavovací a objemové studie.
  • Studie proveditelnosti.
  • Projektová dokumentace pro vydání    územního rozhodnutí – DUR.
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP.
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby – DPPS.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby.
  • Výrobní dokumentace.
  • Rozpočet a výkazy výměr.
  • Inženýrská činnost ve stavebních řízeních, získání stanovisek a vyjádření správních a dotčených orgánů.