Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

 

ENERGETICKÉ AUDITY

 

  • Posouzení objektu a návrhy úsporných energetických opatření dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zahrnující hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, celkovou výši dosažitelných energetických úspor, návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor s ekonomickým zdůvodněním a závěrečné doporučení na provedení energetických opatření.
  • Komplexní energetické audity a posudky nutné pro získání dotací.
  • Průkazy energetické náročnosti budov pro rodinné domy, bytové domy, ostatní objekty.
  • Program Nová zelená úsporám – návrhy energeticky úsporných opatření  - zateplení domů, výměna oken a dveří, zateplení podlahy, stropu a střechy, úprava zdrojů tepla – s vyčíslením návratnosti jednotlivých opatření.
  • Zpracování žádosti o dotaci a vypracování všech potřebných podkladů.