Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

 

DOTACE

 

 • Podrobná analýza a zjištění vhodných dotačních titulů (aktuální a připravované) podle charakteru Vašich záměrů. Posouzení možných finančních zdrojů pro realizaci projek tu definovaného zadavatelem. Sledování Vašich záměrů pro; přiřazení k budoucím titulům.
 • Vyhodnocení stávajících podkladů, dotační poradenství,; včetně doporučení na dopracování potřebných projektových dokumentací (stavební, technické atd.).
 • Zpracování žádosti o poskytnutí dotace v souladu s metodikou poskytovatele dotace.
 • Kompletace a zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci (na základě metodiky příslušného dotačního titulu).
 • Odpovědnost za formální správnost podání žádosti o dotaci.
 • Průběžné sledování stavu žádosti.
 • Zajištění dotačního managementu.
 • Sledování a kontrola plnění harmonogramu.
 • Hlídání závazných termínů odevzdání reportů.
 • Zpracování průběžných, etapových a závěrečných monitor ovacích zpráv včetně konzultací a kontroly příloh a dokladů k jednotlivým zprávám.
 • Monitoring a reporting plnění závazných ukazatelů.
 • Příprava žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace.
 • Pomoc při řešení změn v průběhu realizace projektu, zpracování změnových listů.